Güneş Enerjisi Sistemleri (GES)

1 – Uygulanabilirlik Değerlendirmesi ve Teknik-Finansal Fizibilite Çalışması
 • Teknik ve Mevzuatsal Uygunluk Kontrolü

 • Saha Keşfi ve Dinamik Üretim Modellemesi

 • Sistem Detaylı Finansal Hesaplamaları (NPV, IRR, LCOE, ROI)

2 – Teknik Projelendirme ve TEDAŞ Proje Onayı
 • Elektrik ve Statik Proje Çalışması

 • Enerji Nakil Hattı Proje Çalışması

3 – Sistem Bileşenleri Test ve Montajı
 • Malzeme Tedarik Süreci Yönetimi

 • Şartnamelere uygun olarak tüm santralin (AC-DC) kabul testleri

 • Projeye uygun Montaj ve Devreye Alma

4 – Danışmanlık Hizmetleri
 • Şartname Hazırlığı ve Sözleşme Danışmanlığı

 • Mevzuat Şartnameye Uygun Uygulama Denetimi

 • Raporlama ve Teknik Değerlendirme

 

Projelerinize çözüm önerileri almak için iletişime geçebilirsiniz: +90 232 999 08 72 – info@ventira.com.tr