İşletme ve Raporlama Hizmetleri

Yenilenebilir enerji sistemlerinin ilk yatırım maliyeti oldukça yüksektir. Her ne kadar güneş enerjisi sistemleri için bakım ihtiyacı nispeten daha düşük seviyede olsa da, tüm yenilenebilir enerji sistemleri devreye alındıktan sonra sistemin uzun yıllar hata vermeden yüksek performansla ve minimum maliyetle işletilebilmek için periyodik ve önleyici bakımlara ihtiyaç duymaktadır. Ventira Mühendislik, sunduğu periyodik bakım hizmetleri ile sistem bileşenlerinin azami verimle, uzun yıllar çalışmasını taahhüt etmektedir. Sadece hata koşullarında gereken çözümü üretmek yeterli olmamakta, olası problemlere önceden tedbirli olmak da büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden Ventira Mühendislik, bakım stratejisi olarak kestirimci, önleyici ve düzeltici bakım yöntemlerini uygulamaktadır.

Ayrıca, işletme sahibi, üretim tesisinin iş sağlığı ve güvenliği ve ilgili yasalar dâhilinde işletilmesi için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) onaylı “Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu” belgeli bir elektrik mühendisi istihdam etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, Ventira Mühendisilik elektrik yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerini de sunmaktadır.

Elektrik Üretim Santrali İşletme ve Bakımı

Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince, İlgili Teknik Mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür.

Üretim tesisinin ve bağlantı sisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği zaman dilimlerinde ve bağlantı anlaşmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik bakımlarının İlgili Teknik Mevzuata göre yaptırılması veya işletme sorumlusu tarafından yapılması ile yapılan bakımlara ilişkin raporların İlgili Şebeke İşletmecisine sunulması zorunludur. İşletme sorumlusu periyodik bakımlardan İlgili Şebeke İşletmecisine karşı ayrıca sorumludur.

İşletme ve Bakım Aşamasında Sunulan Hizmetler

  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
  • Sistem Kestirimci, Önleyici ve Düzeltici Bakım Yönetimi
  • Sistem Gerçek Zamanlı Üretim Analizi

Projelerinize çözüm önerileri almak için iletişime geçebilirsiniz: +90232 999 08 72  info@ventira.com.tr